Suprafața camerei:

049
Tip spațiu
Sticlă
Izolație

Produse (42 produse)

0 BTU
BTU
BTU
INVENTOR NEO 24000 NUVI32-24WF/NUVO-4 ...
25.000,00 MDL
Putere: 24000 (BTU)
Tip: DC Invertor
INVENTOR COMFORT 24000 BTU MFVI32-24W... ...
36.200,00 MDL
Putere: 24000 (BTU)
Tip: DC Invertor
AER CONDITIONAT INVENTOR PREMIUM 2400... ...
25.000,00 MDL
Putere: 24000 (BTU)
Tip: DC Invertor
BOSCH CLIMATE 3000i 24000 BTU ...
34.057,00 MDL
Putere: 24000 (BTU)
Tip: DC Invertor
INVENTOR ARIA 24000 BTU AR3VI-24WFR /... ...
28.000,00 MDL
Putere: 24000 (BTU)
Tip: DC Invertor
Hyundai 24000BTU INVERTER HTAC-24CHSD ...
23.625,00 MDL
Putere: 24000 (BTU)
Tip: DC Invertor
INVENTOR NEO 18000 NUVI32-18WF/NUVO-18 ...
21.000,00 MDL
Putere: 18000 (BTU)
Tip: DC Invertor
SAMSUNG Wind-Free Avant 18000 BTU ...
31.410,00 MDL
Putere: 18000 (BTU)
Tip: DC Invertor
INVENTOR COMFORT 18000 BTU MFVI32-18W... ...
29.000,00 MDL
Putere: 18000 (BTU)
Tip: DC Invertor
INVENTOR DARK 18000 BTU ...
30.500,00 MDL
Putere: 18000 (BTU)
Tip: DC Invertor
SAMSUNG Wind-Free Comfort 18000 BTU ...
30.926,00 MDL
Putere: 18000 (BTU)
Tip: DC Invertor
AER CONDITIONAT INVENTOR PREMIUM 1800... ...
21.000,00 MDL
Putere: 18000 (BTU)
Tip: DC Invertor
Hyundai 18000BTU INVERTER HTAC-18CHSD ...
17.380,00 MDL
Putere: 18000 (BTU)
Tip: DC Invertor
INVENTOR ARIA 18000 BTU AR3VI-18WFR /... ...
21.600,00 MDL
Putere: 18000 (BTU)
Tip: DC Invertor
INVENTOR GRANDE 18000 BTU GR1VI18-GR1... ...
19.900,00 MDL
Putere: 18000 (BTU)
Tip: DC Invertor
BOSCH CLIMATE 3000i 18000 BTU ...
27.315,00 MDL
Putere: 18000 (BTU)
Tip: DC Invertor
BOSCH CLIMATE 3000i 12000 BTU ...
17.069,00 MDL
Putere: 12000 (BTU)
Tip: DC Invertor
INVENTOR GRANDE 12000 BTU GR1VI12-GR1... ...
Putere: 12000 (BTU)
Tip: DC Invertor
INVENTOR NEO 12000 BTU NUVI-12WF/NUVO-1 ...
12.400,00 MDL
Putere: 12000 (BTU)
Tip: DC Invertor
Mitsubishi Electric 12000 BTU MSZ-DM ... ...
16.840,00 MDL
Putere: 12000 (BTU)
Tip: DC Invertor
INVENTOR COMFORT 12000 BTU MFVI32-12W... ...
20.000,00 MDL
Putere: 12000 (BTU)
Tip: DC Invertor
INVENTOR DARK 12000 BTU ...
22.900,00 MDL
Putere: 12000 (BTU)
Tip: DC Invertor
SAMSUNG Wind-Free Comfort 12000 BTU ...
21.295,00 MDL
Putere: 12000 (BTU)
Tip: DC Invertor
AER CONDITIONAT INVENTOR PREMIUM 1200... ...
12.400,00 MDL
Putere: 12000 (BTU)
Tip: DC Invertor
AER CONDITIONAT INVENTOR OPTIMA 12000... ...
8.900,00 MDL
Putere: 12000 (BTU)
Tip: Standart on-off
SAMSUNG Wind-Free Elite 12000 BTU EAA ...
32.615,00 MDL
Putere: 12000 (BTU)
Tip: DC Invertor
SAMSUNG MALDIVES 12000 BTU ...
14.000,00 MDL
Putere: 12000 (BTU)
Tip: DC Invertor
Hyundai 12000BTU INVERTER HTAC-12CHSD ...
9.050,00 MDL
Putere: 12000 (BTU)
Tip: DC Invertor
SAMSUNG Wind-Free Avant 12000 BTU ...
20.270,00 MDL
Putere: 12000 (BTU)
Tip: DC Invertor
INVENTOR ARIA 12000 BTU AR3VI-12WFR /... ...
13.000,00 MDL
Putere: 12000 (BTU)
Tip: DC Invertor
Mitsubishi Electric 9000 BTU MSZ-DM 2... ...
14.700,00 MDL
Putere: 9000 (BTU)
Tip: DC Invertor
BOSCH CLIMATE 3000i 9000 BTU ...
15.379,00 MDL
Putere: 9000 (BTU)
Tip: DC Invertor
AER CONDITIONAT INVENTOR OPTIMA 9000 ... ...
8.400,00 MDL
Putere: 9000 (BTU)
Tip: Standart on-off
SAMSUNG Wind-Free Avant 9000 BTU ...
18.580,00 MDL
Putere: 9000 (BTU)
Tip: DC Invertor
INVENTOR COMFORT 9000 BTU MFVI32-09WF... ...
18.500,00 MDL
Putere: 9000 (BTU)
Tip: DC Invertor
SAMSUNG Wind-Free Elite 9000 BTU EAA ...
21.582,00 MDL
Putere: 9000 (BTU)
Tip: DC Invertor
INVENTOR DARK 9000 BTU ...
20.000,00 MDL
Putere: 9000 (BTU)
Tip: DC Invertor
SAMSUNG Wind-Free Comfort 9000 BTU ...
19.800,00 MDL
Putere: 9000 (BTU)
Tip: DC Invertor
Aparat de Aer Condiționat Inventor Pr... ...
11.700,00 MDL
Putere: 9000 (BTU)
Tip: DC Invertor
Hyundai 9000BTU INVERTER HTAC-9CHSD ...
8.365,00 MDL
Putere: 9000 (BTU)
Tip: DC Invertor
INVENTOR ARIA 9000 BTU AR3VI32-09WF/A... ...
12.200,00 MDL
Putere: 9000 (BTU)
Tip: DC Invertor
INVENTOR NEO 9000 BTU NUVI-09WF/NUVO-09 ...
11.700,00 MDL
Putere: 9000 (BTU)
Tip: DC Invertor